Libya pornolar

Bilindiği üzere, Büyük sermayeye (İstanbul sermayesine) nitelikli girdiler sağlayan KİT’lerin, yine aynı işlevi görmek üzere İslami sermaye tarafından satın alınmasına ideolojisi ile birlikte, toplumdaki İslami duyarlılık artmış, gerek gündelik ve gerekse siyasi hayatta kendisine muhatap bulabilmiş ve bu nedenle etki alanı iyice genişleyen İslami sermaye hem kendilerine özgü bir alt ekonomi hem de faaliyetlerini dayanışma içinde yürütebileceği ve mali kaynaklarını oluşturacağı örgütlenmelere girişmiştir.Bu örgütlenmelerden en önemlileri Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON)’dur.Söz konusu bu iş zirvesine, Türkiye’den de 1.600 işadamı katılmış, 4 gün süren zirvede 400 masada 100 binden fazla ikili iş görüşmesi yapılmış ve 300 Euro’ya kiralanan bu masalarda ise 1.600 tercüman görev almıştı.

Libya pornolar-22Libya pornolar-77

Gerek MÜSİAD ve gerekse TUSKON’un AKP’yi destekledikleri bilinmektedir.

Söz konusu dernek ve konfederasyonun ideolojik tercihlerinin AKP’de cisimleştiğini ifade etmiştik.

1980 sonrasındaki iktisadi dışa açılma, bugün İslami sermayenin temelini oluşturan KOBİ’lere (küçük ve orta büyüklükteki işletmelere) büyüme olanağını vermiştir.

Küreselleşmenin de etkisiyle birlikte bu işletmeler, dışarıdan Arap kökenli şirketler ile ortaklılar kurarak hem kendi dinsel yaşantılarına uygun hem de kârlı işlere girişmişlerdir.

12 Haziran 2011 seçimleri, AKP’nin yüzde elli oy oranı ve TBMM’de 326/327 milletvekilliğini elde etmesi ile sonuçlandı.

Girmiş olduğu üç seçimde de oy oranlarını arttırarak tek başına hükümet kurma yetkisini de pekiştirmiş oldu.

adı verilen bu sermayedar kesimi ile AKP arasında ikili bir ilişki bulunmaktadır.

Birincisi, söz konusu bu sermaye kesiminin yürüttüğü birikim modelinin gerektirdiği “ideolojisinin” birebir bu siyasi partiye uyarlanması; ikincisi ise AKP’nin değişik toplumsal kesimlerin de desteği ile büyük bir iktidar gücüne kavuşmasının İslami sermayeye sağladığı büyük katkıdır.

5 Mayıs 1990’da kurulan MÜSİAD’ın çeşitli il ve ilçelerde (iller de daha yoğun) olmak üzere 32 yerde şubesi bulunmaktadır.

Tags: , ,